วิศวกรรมการเงิน KMITL X NIDA จัดโครงการอบรมปัง ๆ ด้าน “เทคโนโลยีทางการเงิน” ฉบับพิเศษ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรร่วมสองปริญญา KMITL-NIDA สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ร่วมจัดโครงการอบรมด้าน “เทคโนโลยีทางการเงิน” ฉบับพิเศษเป็นครั้งแรก ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ซึ่งภายในการอบรมอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงิน จากภาคอุตสาหกรรมหลายสาขา โดยผู้เชี่ยวชาญที่มาแชร์ประสบการณ์มีดังนี้

  • คุณณิชาภัทร อาร์ค Director/Thailand Openspace Ventures
  • ดร.ณัฐ เพชระบูรณิน Head of AI/ML บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
  • คุณสุกิจ มีประเสริฐสกุล Data Scientist บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
  • ดร.วัชรกูร จิวากานนท์ Deputy Director สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
    @KMITL-NIDA Financial Engineering