วิศวลาดกระบังส่งไม้ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย อาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพร้อมทีมงาน ส่งมอบ “ไม้ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว” กว่า 100 ชุด ให้กับจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งไม้ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วนี้จะนำไปใช้งาน เพื่อตรวจเช็คว่าบริเวณนั้นมีกระแสไฟรั่วอยู่หรือไม่ เพื่อช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประสบอุทกภัยถูกไฟฟ้าดูด