บรรยากาศงาน IELM CAMP 2022 (6th)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์มากมายสำหรับประกอบการเลือกคณะที่ชอบ คณะที่ใช่ ไปกับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อจุดประกายความเป็นวิศวกรให้กับน้องๆ ดังนี้

  • เครื่องมือที่ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
  • การใช้ Program Simulation สำหรับการวางผังโรงงาน
  • การเรียนรู้การเขียนแบบทางวิศวกรรม
    รวมไปถึงการใช้เครื่องมือการทดสอบทางวัสดุ FE-SEM
    สำหรับใครที่พลาดในปีนี้ รอพบกันใหม่ในปีหน้า