หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Miyahara Co. Ltd. และ Shinsei Solution (Thailand) Co. Ltd. เพื่อเปิดโอกาสทางการฝึกงานและหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นให้น้องๆวิศวลาดกระบัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงการส่งนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น ร่วมกับ

  1. Mr. Keiji Matsubara (Managing Director) กรรมการผู้จัดการ บริษัท Miyahara Co.ltd ประเทศญี่ปุ่น
  2. Prof. Kazuyoshi Tsuchiya, Professor at Tokai University School of Engineering, Department of Precision Engineering
    😍โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ รวมถึงรายละเอียดขั้นตอนการฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งจะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์