พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สจล. 2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร