กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี และ ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทยคูณสตีล ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิศวลาดกระบัง เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยแบ่งเป็น “ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์”จำนวน 6 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และทุนฝึกงานกับบริษัท จำนวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท