แนะนำการเรียนต่อในหลักสูตร Double Degree

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวะฯ ที่สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ
เข้าร่วมฟังการบรรยาย 🇬🇧”𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐔𝐊, 𝐚𝐧 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐰𝐚𝐲 𝐚𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐁𝐢𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦”
แนะนำการเรียนต่อในหลักสูตร Double Degree ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย University of Birmingham สหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
📌สำรองที่นั่งออนไลน์ แล้วพบกัน
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10:00 – 12:30 น. ณ ห้อง HM-605
https://forms.gle/WMYZX4VLar1ZphsJA
🎓 School of Engineering KMITL is inviting students of the School of Engineering who are interested in studying further in the Double Degree program with the University of Birmingham, United Kingdom, in attending a special session on
“🇬🇧 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐔𝐊, 𝐚𝐧 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐰𝐚𝐲 𝐚𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐁𝐢𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦 🇬🇧”
Speakers:

 • Prof. Dr. Sakdirat Kaewunruen, Lecturer at Civil Engineering Department, UOB
 • Alexa Haslam, International Officer at UOB, and
 • Liza Vadivelu, International Officer for UOB SE Office
  Get to know studying and living in England, applying to the Double degree program, further study at the Master-Doctoral level in the UK, and many more.
  *** Join Free at no cost ***
  📍✨Register and see you on
  Thursday 10 November 2022 Time 10:00 – 13:30
  @HM-605
  https://forms.gle/WMYZX4VLar1ZphsJA