คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยมี ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี ผอ.สนง.บริหารหลักสูตรสหวิทยาการนานาชาติ (SIIE) กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาต่างๆ ที่วิศวลาดกระบัง เปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงแบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาโทรคมนาคม และภาควิชาวิศวกรรมฟ้าฟ้า