พบกับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า unicon ในสกู๊ป “ยานพาหนะไฟฟ้า” ที่นำมาใช้งานภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ผู้พัฒนาโครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า unicon ร่วมให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสารคดี ในสกู๊ป “ยานพาหนะไฟฟ้า” ที่นำมาใช้งานภายในองค์กร เพื่อช่วยลดมลภาวะและเปลี่ยนผ่านการเดินทางจากพาหนะสันดาปไปสู่ภาหนะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนิตยสารสารคดีเป็นนิตยสารรายเดือนฉบับแรกของไทยที่นำเสนอเรื่องราวแนวสารคดีโดยเฉพาะ มีเนื้อหามุ่งเน้นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม บุคคล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะอยู่ในนิตยสารฉบับเดือนธันวาคม 2565