หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน KMITL X NIDA จัดโครงการอบรมปัง ๆ ด้าน “เทคโนโลยีทางการเงิน” ฉบับพิเศษเป็นครั้งแรก ให้แก่ น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยม นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

👉 โดยงานนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินจากภาคอุตสาหกรรมหลายสาขา เข้าอบรมครบได้รับ Certificate จากโครงการ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันใน
⏰ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
📌 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎤 ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้
✨ คุณณิชาภัทร อาร์ค Director/Thailand Openspace Ventures
✨ ดร.ณัฐ เพชระบูรณิน Head of AI/ML บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
✨ คุณสุกิจ มีประเสริฐสกุล Data Scientist บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
✨ ดร.วัชรกูร จิวากานนท์ Deputy Director สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
⏰ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
📌 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
🎤 ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้
✨ คุณจิรวุฒิ เฮ้งตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
✨ ดร.เมธวิน กิติคุณ กรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
✨ คุณณภัทร วิชชาบุญศิริ Head of Payment Platform Optimization บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด
✨ คุณภณ เฉลิมวงศาเวช Head of Business Platform บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด
📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://forms.gle/XSY6VFZ3uMe5RXbL9 หรือสแกน QR Code
พื้นที่ภายในงานอบรมจะมีการบันทึกภาพและวีดีโอตลอดทั้งงาน เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์