ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พบประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ตรัง เพื่อหารือแนวร่วมสร้างเครือข่ายงานวิจัยและร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่น้องๆนักศึกษาวิศวลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ในจังหวัดตรัง พร้อมกลุ่มบริษัท BNI automation เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรม เพื่อร่วมหารือการนำงานวิจัยของวิศวลาดกระบังลงพื้นที่ช่วยโรงงาน เเละสร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัยร่วมกับบริษัทในจังหวัดตรัง
ลงพื้นที่บริษัท 4 เเห่ง ให้คำเเนะนำที่สามารถนำไปปรับปรุงเบื้องต้นในกระบวนการผลิตได้ทันทีเเละพัฒนางานวิจัยร่วมกันมากกว่า 10โครงการ
🏭รายชื่อบริษัทที่เข้าดูงานและร่วมหารือ

  1. บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด (15/9/65)
  2. บริษัท wood work จำกัด
  3. บริษัท นำรับเบอร์แอนลาเท็คส์ จำกัด (15/9/65)
  4. บริษัท Red House Farm จำกัด