นักศึกษาได้รับคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก จากโครงการ Gen Z to be CEO (ผู้เข้าร่วมมากกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ)
👏👍นางสาวอริญชยา อารยะธากูร หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ)