วิศวกรรมซอฟต์แวร์คืออะไร?

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซอฟต์แวร์ทุกด้าน รวมถึงการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการใช้งาน SE ต้องการการคิดเชิงนามธรรมและเชิงตรรกะที่ลึกซึ้ง และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ตรรกะ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่

KMITL-Glasgow Double-Degree Program in Software Engineering เป็นความร่วมมือระหว่าง KMITL และ University of Glasgow สหราชอาณาจักร โปรแกรมนี้ช่วยให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 2 ในโปรแกรม SE ที่วิทยาลัยนานาชาติสามารถเข้าสู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 ของโปรแกรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่คณะวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ที่กลาสโกว์ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตลอดจนการทำงานในโครงการของทีมที่มีความสามารถจากหลากหลายชาติ นี่เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการได้รับประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

อาชีพในวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มีโอกาสทางอาชีพมากมายสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์

– วิศวกรซอฟต์แวร์ สถาปนิกซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์องค์กร เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันมือถือ เกม แอปพลิเคชันฝังตัว ฯลฯ

– นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบไอที ที่ปรึกษาไอที

– ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรม SE สามารถศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยทั่วโลก

สอบถามเพิ่มเติม : งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>>