ช่องทางติดต่อสื่อสารหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ

ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วง covid-19

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ชั้นปี 4 : https://www.facebook.com/groups/254769105009251 

ชั้นปี 3 : https://www.facebook.com/groups/605009586561875 

ชั้นปี 2 : https://www.facebook.com/groups/525588374907405 

ชั้นปี 1 : https://www.facebook.com/groups/700526014200180 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Facebook : https://www.facebook.com/groups/166565476750846 

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

Line : https://line.me/R/ti/g/bxgCyAT5va

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

Line โทรคมปี 1 : http://line.me/ti/g/7yJImK0UtC

Line โทรคมปี 2 : http://line.me/ti/g/SbnM6wYt_z

Line โทรคมปี 3 : http://line.me/ti/g/XOuvfP_nzc

Line โทรคมปี 4 : http://line.me/ti/g/XnTSk4npUB

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Line ID: microinventor

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. ดร. สมภพ ผลไม้ line id: sompob_polmai, e-mail address: sompob.po@kmitl.ac.th

2. ดร. ปุณยวีร์ ฉายศิริ line id: Pun Ya Vee, email address: punyavee.ch@kmitl.ac.th

line group เพื่อการติดตามข้อมูลการเรียนการสอน

ปี 1 :  EE POWER ID63

ปี 2 : EE POWER ID62

ปี 3 : EE POWER ID61

ปี 4 : EE POWER ID60

ป โท ติดต่อ ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไหว Line id: Chai, email address: chai.ch@kmitl.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

Line official account: https://lin.ee/Zbl9K6D

Facebook page: Agricultural Engineering – KMITL

ติดต่อรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข Email: ravipat.la@kmitl.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Line โยธา ชั้นปีที่ 1 : http://line.me/ti/g/HGNUAIUk9H

Line โยธา ชั้นปีที่ 2 :  http://line.me/ti/g/j-rLsntlnk

Line โยธา ชั้นปีที่ 3 : http://line.me/ti/g/mLxqN7o8RX

Line โยธา ชั้นปีที่ 4 : http://line.me/ti/g/PPb3QLbRs2

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Contact point

รศ. ดร. สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์

line id: 023605695

E-mail: surapan.ai@kmitl.ac.th

ช่องทางเพื่อการติดตามข้อมูลการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

1. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) Contact: ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา email amata.an@kmitl.ac.th

2. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี Contact: ผศ.ศิริพันธ์  มุรธาธัญลักษณ์ email siripan.mu@kmitl.ac.th

3. Line ID สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปิโตรเคมี Contact: รศ.ดร. ญาณีพร พัชรวรโชติ  โทร. 023298360-3 yaneeporn.pa@kmitl.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. อ.วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ Line ID: 0818685657 E-mail: wiboon.pr@kmitl.ac.th

2. Line ID สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ CE Contact Official https://line.me/R/ti/g/J_HcbpNI423. Line ID สำหรับนักศึกษาหลักสูตร Computer Engineering (ปกติและต่อเนื่อง) CE KMITL Students https://line.me/R/ti/g/eWoD0lKY6-

4. Line ID สำหรับนักศึกษาหลักสูตร Software Engineering SE KMITL Students https://line.me/R/ti/g/Lhp1Gb5URc


5. Line ID สำหรับนักศึกษาหลักสูตร IT Engineering ITE KMITL Students https://line.me/R/ti/g/lfljHV6XkM


งานวิชาการปริญญาตรี

โทร : 02-329-8309,

Email : ug_eng@kmitl.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/Undergraduate-Academic-Affairs-KMITL-105415911104586

งานบัณฑิตศึกษา

โทร: 02-329-8319

Facebook : https://www.facebook.com/gradengkmitl

งานกิจการนักศึกษา

Facebook : https://www.facebook.com/Student.Affairs.ENG.KMITL

คุณบงกช ทองทา line id: @ezd8794o เบอร์โทร 02-3298000 ext.3476

งานวิเทศสัมพันธ์

Facebook : https://www.facebook.com/kmitl.engineer.inter

งานเทคโนโลยีการศึกษา

คู่มือการการประเมินคุณภาพตำราเรียน

แบบฟอร์มการขอประเมินคุณภาพตำราเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูล : https://www.facebook.com/INEDtechnology

ติดต่อสอบถามข้อมูลจัดทำ E-book (หอสมุดกลาง)