!!!!!!!! ระบบรับสมัครจะปิดตอนเที่ยงคืนของวันพุธที่ 3 พ.ย. !!!!!!!!

พบกับงานแนะนำหลักสูตรและปฏิบัติการออนไลน์จากภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า 30 หลักสูตร พร้อมรับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย งานนี้รับจำนวนจำกัด !!!!

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วิศวกรรมโยธา : เปิดโลกวิศวกรรมโยธา, civil engineering to build infrastructure and society
 • วิศวกรรมอุตสาหการ : ระบบจัดการการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
 • วิศวกรรมพลังงาน : วิศวกรรมพลังงานคืออะไร
 • วิศวกรรมการเงิน : Road to Financial Engineering World
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม : 5G Communications systems & Road to 6G
 • วิศวกรรมเกษตร : Agricultural Intelligence
 • วิศวกรรมเคมี : เปิดโลกวิศวกรรมเคมี ลาดกระบัง
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ : Advancing medicine and healthcare with Biomedical Engineering
 • วิศวกรรมการวัดและควบคุม : Mechatronics, Automation and Instrumentation (การทดลองพื้นฐานเครื่องควบคุม PLC, การทดลองหุ่นยนต์จับชิ้นงานร่วมกับการประมวลผลภาพ, การทดลองการวัดระดับด้วย Hydrostatic pressure)
 • วิศวกรรมอาหาร : Pasteurization in Food Industry
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ : Introduction to IoT Programming & Applications
 • วิศวกรรมซอต์ฟแวร์ : Programming is Fun!
 • การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ : Young Start Up Entrepreneur
 • วิศวกรรมไฟฟ้า : Phet Interactive Simulation for DC Circuit, Tinkercad for PWM using Arduino, Power Flow Simulation and Visualization
 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ : Robotics and AI Workshop (3D CAD, Mobile Robot, Nano technology, Drone, Industrial Robot, Nano Technology)

ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรและช่วงวันเวลา​ใต้ข้อความ

!!! ห้ามพลาด​ !!!

*** ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้ 1 หลักสูตรต่อ​ 1 ช่วงเวลาเท่านั้น​ เพื่อไม่ให้เป็นการกันสิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่น ถ้าผู้สมัครท่านทำผิดข้อกำหนด ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด