TCAS1 หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม

📣 วิศวโทรคม เปิดรับแล้วจ้า

👉 หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม เปิดรับนักศึกษาใหม่
สำหรับรอบ TCAS1 จำนวน 60 คน

👉 อยากเป็นวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารอนาคตไกล
⚙️สมัครด่วน!” ผู้ที่สนใจติดตามได้ที่— 》》www.telecom.kmitl.ac.th