TAIST Tokyo Tech เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา

📣คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST Tokyo Tech) เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา(ประเภททุน 100 เปอร์เซ็นต์) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5648016 ถึง 18

Email: taist@nstda.or.th

Facebook: TAIST-Tokyo Tech

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

(หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ)