ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ลีอองจิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ลีอองจิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมบัติ 

  1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ทุกคณะ
  2. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
  3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เอกสารและหลักฐาน

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
  4. ใบผลการเรียน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2561 

พร้อมส่งใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุลินลา งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A