SCG เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จะจบในปี 2562

SCG จัดเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จะจบในปี 2562

โดยมีรายละเอียดฝากประชาสัมพันธ์โครงการดังนี้

1. EIP (Excelence Internship Program)

: วัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับ SCG

: ระยะเวลาฝึกงาน 2 มิ.ย.- 2 ส.ค. 62

: รายละเอียดต่างๆ  ตามลิ้งค์แนบ

: https://career.scg.com/en/internship/excellent_internship_program

2. Career Roadshow

: วัตถุประสงค์เพื่อรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าเป็นพนักงานในกลุ่มธุรกิจ SCG

: รายละเอียดต่างๆ ตามลิ้งค์แนบ

: https://career.scg.com/th/career_event/career_roadshow