รายวิชา Pre-Engineering Activities

!!! ประกาศ !!!

 นักศึกษาที่มีความประสงค์สอบซ่อมปฏิบัติการ (28 พ.ย. 62)  ให้ส่งใบคำร้อง

ที่งานวิชาการปริญญาตรีชั้น 1 ตึก A ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นี้เท่านั้น

คำชี้แจงกิจกรรม Engineering English Class

Listening student handout

Writing sheet 1 pre engineering

Writing sheet 2 pre engineering

Back to top