ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา คว้ารางวัล Fraunhofer Bessel Research Award

Fraunhofer-Bessel Research Award

ดร.วิบูลย์  ปิยวัฒนเมธา ได้รับรางวัล Fraunhofer-Bessel Research Award จากมูลนิธิ อเล็กซานเดอร์ วอน

ฮัมโบด์ (Alexander von Humboldt Foundation or AvH) ทางด้านงานวิจัยวิจัยและการพัฒนา กล้อง

ตรวจทางแสงขนาดเล็ก  สำหรับการตรวจวินิจฉัยมะเร็งระยะก่อนเริ่มแรก  ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยคน

แรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จาก มูลนิธิ AvH ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลโดย ศาสตราจารย์

Helmut Schwarz   ประธานมูลนิธิ   AvH   เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว      พิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้น

ณ  แบมเบิร์ก  ประเทศเยอรมนี  ระหว่างวันที่  3 – 4  กันยายน  2558

 

Piyawattanametha3