“EHEDG BASIC COURSE ON HYGIENIC DESIGN”

“EHEDG BASIC COURSE ON HYGIENIC DESIGN”

EHEDG Thailand จัดงานอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “EHEDG BASIC COURSE ON HYGIENIC DESIGN”
เป็นคอร์สพื้นฐานในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรในระบบการผลิตอาหารให้ถูกหลักสุขลักษณะ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและยา จำนวน 2 วัน (22-23 มีนาคม 2561)
ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* จำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น (
(สมัคร 3 ท่าน/หน่วยงาน รับฟรี EHEDG Yearbook 1 เล่ม)
** ปิดรับสมัคร: 7 มีนาคม 2561
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/0CU3EAx5sGu8gGIl2

หรือ เเชร์ลิงค์นี้ก็ได้นะคะ
https://www.facebook.com/ehedgthailand/posts/785341711655714