9/4/19-หารือความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าลาดกระบัง

หารือความร่วมมือวิชาการ พร้อมทั้งต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. คนใหม่ .
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งแนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. คนใหม่