9/2/18-หารือความร่วมมือกับ Li&Fung (thailand) Ltd.

วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือ การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กับ Li&Fung (thailand) Ltd. .

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณนครินทร์ อัศวชัยศิลป์ Vice President Hub Human Resources และคุณเพียงมาศ ธนเศรษฐกร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล จากบริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือด้านการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน การให้ทุนการศึกษา การทำโปรเจคกับทางบริษัท