9/2/18-วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (61)

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (61) .

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.วิศรุต ศรีรัตนะรองคณบดี และรศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. และเพื่อรำลึกถึงท่านเจ้าคุณทหาร(เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ณ อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร