9/10/18-รร.ราชวินิตบางแก้ว เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง

รร.ราชวินิตบางแก้ว เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมโยธา วิศวเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนสิ้น 125 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.