8/2/18-พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอีเล็คทรอนิกส์ยานยนต์และรถไฟฟ้า

วิศวลาดกระบัง จับมือ อินฟินิออน เปิดศูนย์ปฏิบัติการอีเล็คทรอนิกส์ยานยนต์และรถไฟฟ้า (KIAEC) แห่งแรกในอาเซียน .

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย Mr. CS Chua ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ อินฟินิออน เทคโนโลยีส์ เอเซีย แปซิฟิก เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการอีเล็คทรอนิกส์ยานยนต์และรถไฟฟ้า KMITL-Infineon Automotive Electronics Cooperation (KIAEC) แห่งแรกในอาเซียน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเสวนา เรื่อง “ทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม EV ไทย เข้มแข็ง” โดย – รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย – ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. – Mr. CS Chua ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิออน เทคโนโลยีส์ เอเซีย แปซิฟิก – มร.อันโตนิโอ โมเนตติ ผู้อำนวยการการตลาด แผนกยานยนต์ บริษัท อินฟินิออน เทคโนโลยีส์ เอเซีย แปซิฟิก