8 ตุลาคมนี้ พบกับบริษัท เชฟรอนฯ มารับสมัครงาน ฝึกงาน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย