7/3/18-บริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูงจากจีนเข้าพบผู้บริหารวิศว

บริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูงจากจีนเข้าพบผู้บริหารวิศวลาดกระบัง .

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและวิศวกรจาก บริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (CRRC) ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านรถไฟความเร็วสูงในอนาคต