7/2/18-หารือเรื่องทุนกับShibaura Institute of Technology

วิศวลาดกระบัง หารือเรื่องทุนการศึกษากับ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น .

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีพร้อมด้วยคุณธาริณี ลำยอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Kenichi Sugimura ตัวแทนจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการและแนะนำทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิศวลาดกระบัง