7/2/18-วิศวลาดกระบัง หารือร่วมกับ Mitsubishi Electric

วิศวลาดกระบัง หารือร่วมกับ Mitsubishi Electric เรื่องการจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (KMITL Engineering Robotics Laboratory) .

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองคณบดี และรศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณปราณีต คูสุโรจน์ (Senior Marketing Development) และคุณสุรีรัตน์ ผดุงศักดิ์วิริยะ วิศวกร จากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสหารือเรื่อง การสนับสนุนหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติเพื่อจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (KMITL Engineering Robotics Laboratory) ซึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถรองรับนักศึกษาจำนวนมากและเปิดโอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร้ขีดจำกัด