6/9/18-กิจกรรม Posttoday Wealth Campus 2018

Posttoday Wealth Campus 2018 @ KMITL
.
เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ Bangkok Post โพสทูเดย์ M2F จัดกิจกรรม “Posttoday Wealth Campus 2018” เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการออมเงิน โดย คุณปุณยวีร์ จันทรขจร จาก SuperTrader บรรยายพอเศษเรื่อง “เงินล้านสร้างได้ไม่ใช่เรื่องยาก” หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่