6/2/19-นศ.วิศวคอมฯกวาดรางวัลจากTESA Top Gun Rally 2019

นศ.วิศวคอมฯกวาดรางวัลจากTESA Top Gun Rally 2019
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสคว้า 4 รางวัลจากรายการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 13 หรือเรียกสั้นๆ ว่า #TGR2019
 
ภายใต้หัวข้อ “ระบบการจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0” (Smart National Historic Site 4.0 : Art & Cultural Conservation & Tourism Information System) ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
 
รางวัลที่ได้รับมีดังนี้
 
* ทีม : ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด
* รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. Top score on Server programming
3. Top score on Presentation
* โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้
– นายฉัตรชัย แซ่ตัน
– นายศุภวิชญ์ แสงสุวรรณ
– นายวราเทพ ทับบุญ
– นางสาวปุณยวีร์ รอดพูล
– นายสุชาครีย์ ชาติพจน์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
* โดยมีอาจารย์สรยุทธ กลมกล่อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
* ทีม : ขิงของ The Origin
* ได้รับ รางวัลชมเชย
* โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นายกมนณพ อรุณรัตน์
2. นายวสันต์ ไมตรี
3. นางสาวขนิษฐา คุณแสน
4. นายสุชัจจ์ ตั้งจิตนบ
5. นายพิทวัส คุณกะมุต
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
* โดยมีอาจารย์สรยุทธ กลมกล่อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา