6/2/18-วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือกับ บ.มิตซูบิชิ

วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ บ.มิตซูบิชิ อิเลคทริค จากประเทศญี่ปุ่น .

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Dr. Tamotsu Nomakuchi ประธานและซีอีโอ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค (เจแปน) จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และด้านวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA