5/10/18-รร.ปรินส์รอยแยลส์ฯเชียงใหม่ เยี่ยมชม

รร.ปรินส์รอยแยลส์ฯเชียงใหม่ เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวคณะระบบควบคุม และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทังสิ้น 140 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.