4/4/18-วิศวลาดกระบังร่วมสืบสานสงกรานต์ประเพณีไทย

วิศวลาดกระบังร่วมสืบสานสงกรานต์ประเพณีไทย .

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น พิธีบังสุกุล ฟังธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา สรงน้ำพระภิกษุ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานพระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ