4/2/19-รับสมัครนักศึกษา KOSEN – Kmitl ปี2562

รับสมัครนักศึกษา #KOSEN– #Kmitl ปี2562 ‼️
🔰หลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา #วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

👍นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะได้รับทุน สนับสนุนค่าจัดการศึกษา การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงค่าอาหาร และค่าที่พักในหอพักของสถาบันฯ

📝 รายละเอียดการรับสมัครhttps://bit.ly/2t2OhFM

📌สมัครตั้งแต่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์www.kosen.kmitl.ac.th หรือwww.reg.kmitl.ac.th

#ทุนเรียนฟรี #วิศวะ #สจล