4/2/19-ชุมนุมโรบอท กวาดรางวัลจาก ​หุ่นยนต์จิ๋​วนานาชาติ

ชุมนุมโรบอท วิศวลาดกระบัง กวาดรางวัลจากการแข่งขัน “​หุ่นยนต์จิ๋​วนานาชาติ”

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชุมนุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้า 7 รางวัลจาก 27th International Micro Robot Maze Contest 2018 การแข่งขัน “หุ่นยนต์จิ๋วนานาชาติ”

โดยได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 หุ่น1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ประเภทวิ่งทางราบ
2) รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 หุ่น1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ประเภทปีนภูเขา
3) รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 หุ่น 1 ลูกบาศก์นิ้ว ประเภท หุ่นยนต์อัตโนมัต
4) รางวัล Best Effort Award หุ่น 1 ลูกบาศก์นิ้ว ประเภท หุ่นยนต์อัตโนมัติ
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 หุ่น 1ลูกบาศก์นิ้ว ประเภท หุ่นยนต์บังคับ
6) รางวัล Best Design Award หุ่นบังคับหลายขา
7) รางวัล Best Effort Award จากรายการโชว์ความสามารถพิเศษ “ควบคุมหุ่นยนต์จากกล้อง” จากกลุ่มน้องวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายชื่อนักศึกษา
1.นายไอศูรย์ ​กาญจนสุรัตน์ ป. เอก วิศกรรมไฟฟ้า
2.นายธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า
3.นายสมสิน ทองไกรรัตน์ ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า
4.นายนวพัฒน์ จำเริญรักษ์ ป.โท วิศวกรรมสารสนเทศ
5.นายธนภูมิ ภูมี ปีที่ 4 วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
6.นางสาวอันติกา เอี่ยมโอภา ปีที่ 3 วิศวกรรมชีวการแพทย์
7.นางสาวพิชญ์สินี ยูน ปีที่ 3 วิศวกรรมชีวการแพทย์
8.นายกิตติธร พินิจกิจ ปีที่ 3 วิศวกรรมชีวการแพทย์
และนศ.ชุมนุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โดยมี ผศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา