4/12/18-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Kumwell

ผู้บริหารวิศวลาดกระบังร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Kumwell

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมประชุมและสัมมนาเพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ร่วมกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Kumwell Academy) พร้อมด้วยเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ ในการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี EMI/EMC ในเรือรบเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทุกสภาพอากาศ อย่างไร้รอยต่อ อย่างไร้รอยต่อ และสวัสดิภาพความปลอดภัย และให้ได้ผลลัพธ์เป้าหมายสู่การพึ่งพาตนเอง