4/12/18-วิศวร่วมพิธีน้อมสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9

สจล.น้อมสำนึก ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมน้อมสำนึก ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ พิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เป็นประธานและมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อุทยานพระจอมเกล้า และลานอเนกประสงค์ ชั้น 1