31/3/19-เปิดบ้านวิศวกรรมไฟฟ้าลาดกระบัง

เปิดบ้านวิศวกรรมไฟฟ้าลาดกระบัง (Open House)
.
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Open House) เพื่อแนะแนวหลักสูตรวิศวไฟฟ้าทั้งภาคปกติและภาคInter พร้อมทั้งให้นักเรียนได้มีโอกาสได้สัมผัสการเรียนรู้ใน Lab ของภาควิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย ได้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก