31/10/18-อาจารย์วิศวลาดกระบังให้คำปรึกษาบริษัทภายนอก

ให้คำปรึกษางานวิจัย บริษัท พาณิชย์ เเพ็คเกจ จำกัด
.
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์ ให้คำปรึกษางานวิจัยกับ บริษัท พาณิชย์ เเพ็คเกจ จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง