30/10/18-ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยแก่ NEC Platforms Thai

ศูนย์ EIDTs ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยแก่ NEC Platforms Thai Co., LTD.
.
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สุพรรณ กุลพาณิชย์ พร้อมด้วย รศ.วิริยะ กองรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม เเละ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ให้คำปรึกษาการจัดทำงานวิจัยร่วมกับ บริษัท NEC Platforms Thai Co., LTD. พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ FABLAB ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.facebook.com/pg/eidts/photos/?tab=album&album_id=1126203780862726