30 ตุลาคมนี้ เตรียมพบกับกิจกรรมรับสมัครงาน จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)