29/1/19-นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู”
.
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา มิ่งขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้คณะและสถาบัน ดังนี้ โดยได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภท Fighting (ต่อสู้) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัมหญิง และเหรียญทองแดง ประเภท Newaza (จับล็อค) จากการแข่งขันกีฬายูยิตสู งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์