29/1/19📣ประกาศ วิศวเปิดรับนักศึกษาใหม่

📣ประกาศ วิศวเปิดรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ค่ะ

⚙️แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ

⚙️แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ
 
⚙️รับตรงต่อเนื่อง
 
⚙️บัณฑิตพันธุ์ใหม่
 
⚙️บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)