29/11/18-อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบelectronics

อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้ระบบelectronics
.
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานและภาควิชา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง 107 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.