29/11/18-วิศวลาดกระบังจับมือKOSEN สสวท. พัฒนาการศึกษา

วิศวลาดกระบัง จับมือ KOSEN และ สสวท. พัฒนาการเรียนการสอน
.
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงาน National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น, ตัวแทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) , รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์และ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ในฐานะที่ปรึกษา
 
ร่วมหารือในการจัดตั้งโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งจะเป็นการนำเอารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนในแบบของ KOSEN ญี่ปุ่น มาใช้สอนกับนักเรียนไทยในหลักสูตร “KOSEN-KMITL” เพื่อสร้างวิศวกรชาวไทยรุ่นใหม่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0