28/3/19-คณะ Universiti Teknologi Malaysia มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi Malaysia มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่วิศวลาดกระบัง .

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จาก Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment and Surveying, Universiti Teknologi Malaysia จำนวน 50 คน ในโอกาสจัดกิจกรรมเสาวนาพิเศษ ในหัวข้อเกี่ยวกับการวางแผนชุมชนเมือง (Urban Planning) และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Keynotes จากต่างประเทศ