28/2/19-ลงนามความร่วมมือทางด้านวิจัย กับ SIEMENS

28/2/19-ลงนามความร่วมมือทางด้านวิจัย กับ SIEMENS

ลงนามความร่วมมือทางด้านวิจัย กับ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด (SIEMENS) . เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย นายดิเอเตอร์ โบรคเคิล รองประธานอาวุโส บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาการให้ทุนทางวิชาการ และสนับสนุนซอฟต์แวร์และเอกสารสำหรับการฝึกอบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติให้แก่นักศึกษา

โดยมี รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นางชนิดา ยศสินศักดิ์ หัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทั้ง 2 ส่วน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร A